ترجمه تخصصي
isi
spss
تحليل آماري

          

1234
عنوان فایل: پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 40 سواله در چند طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در پرسشنامه مزبور از پاسخ دهنده گان خواسته شده است که میزان اهمیت هر یک از مولفه های 40گانه مطروحه را در جهت افزایش ميزان توانايي دانشگاه ها در خلق و توسعه دانش، مشخص نمایند.
1391/04/25   دفعات دانلود 37
تعداد آراء   27 تعداد بازدید 96
عنوان فایل: پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای 20 سوال است و در 4 بعد تنظیم شده است که شامل فراشناختی،شناختی،انگیزشی،رفتاری می باشدطیف بکار رفته در این پرسشنامه 7 نقطه ای لیکرت است.
1393/11/09   دفعات دانلود 19
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 21
عنوان فایل: چک لیست ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز      بهاء   0    ریال
توضیحات : این چک لیست در طیف 5 نقطه ای وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز را بررسی و ارزیابی می نماید. در رشته های فوتسال،والیبال، بسکتبال،هندبال،بدمینتون،فوتبال
1393/12/01   دفعات دانلود 191
تعداد آراء   2 تعداد بازدید 92
عنوان فایل: پرسشنامه سنجش کیفیت ارایه خدمات اینترنتی      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 20 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آن Loiacono et al., 2002 است.سوالات اصلی پرسشنامه بر مبنای 3 دسته بندی کلی مطرح شده است:قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات وکیفیت تعامل. پرسشنامه بارگذاری شده در این قسمت برای نخستین بار در بانک تجارت تست و آزمون شده است ولی قابلیت استفاده در هر بانکی را داراست چراکه روایی آن در مقالات متعدد بین المللی تایید شده است.
1391/04/28   دفعات دانلود 11
تعداد آراء   12 تعداد بازدید 36
عنوان فایل: پرسشنامه تحلیل درک موانع خلاقیت سازمانی وانگ و پانگ      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 17 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آنWong and Pang,2003 است.سوالات این پرسشنامه دارای 2 بخش کلی است: بخش اول ابعاد جمعیت شناختی،بخش دوم مرتبط به سوالات اصلی پرسشنامه.
1391/04/28   دفعات دانلود 8
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 16
عنوان فایل: پرسشنامه ارزيابي TRIZ      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای منبع فارسی معتبر و برگرفته از سایتwww.irantriz.ir است.هدف از اجرای این پرسشنامه شناخت جنبه هایی از TRIZ که مفید بوده است،کمبودها و مشکلات تجربه شده در اجرای آن،ارایه هرگونه نظر و پیشنهاد برای استفاده کنندگان بالقوه TRIZ است.
1391/04/28   دفعات دانلود 49
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 55
عنوان فایل: پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 25 سواله منبع لاتین معتبر و البته زبان پرسشنامه هم لاتین است.پرسشنامه مزبور براساس طیف لیکرت طراحی شده است وبوسیله American Productivity and Quality Center در سال 1995 برای کمک به سازمان ها برای شناخت قوت ها و ضعف هایشان در پیاده سازی و اجرای مدیریت دانش سازمان متبوعشان است.این ابزار در 5بخش دسته بندی شده است:KM process; leadership; culture; technology; measurement
1391/04/28   دفعات دانلود 330
تعداد آراء   18 تعداد بازدید 48
عنوان فایل: پرسشنامه نگرش هاي فرهنگي هافستد      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 25 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آن هافستد 1997 است. به كمك این پرسشنامه مي توان فرهنگ ملي خود را با استفاده از ابعاد فرهنگ ملي كه به وسيله هافستد ايجاد شده است شناسايي نمود. تفسیر نتایج این پرسشنامه به شکل:مردسالاري در مقابل زن سالاري،فردگرايي در مقابل جمع گرايي،اجتناب از عدم اطمينان،فاصله قدرت (توزيع قدرت) است.
1391/04/28   دفعات دانلود 20
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 10
عنوان فایل: پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 33 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آن هارتر،1978 است.در این پرسشنامه پاسخ آزمودني ها در يك طيف 5 درجه اي ليكرت ( 1= هيچ وقت الي 5= تقريبا هميشه) ثبت مي شود.نکته مهم در مورد این مقیاس این است که مقیاس هارتر از معدود مقیاسهای انگیزشی است که در مقطع ابتدایی کاربرد دارد.مقیاس اصلی هارتر، انگیزش تحصیلی را با سؤال‏های دوقطبی می‏سنجد که یک قطب آن‏ انگیزش درونی و قطب دیگر انگیزش بیرونی است و پاسخ آزمودنی به موضوع هرسؤال فقط می‏تواند یکی از دلایل بیرونی یا درونی را دربرداشته باشد.
1391/04/28   دفعات دانلود 84
تعداد آراء   9 تعداد بازدید 60
عنوان فایل: پرسشنامه تعهد سازمانی استیز و مودی- پورتر      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای منبع معتبر لاتین است.منبع آن استيز و مودي- پورتر 1982 است. روایی و پایایی این پرسشنامه در چند طرح پژوهشی داخلی به تایید رسیده است.
1391/10/10   دفعات دانلود 38
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 35
1234

 

 

کانال تلگرام
تبلیــغات
system
هفت چارتر
چاپ مقاله
ايستگاه
پروپوزال
چاپ کتاب جستاري
وبلاگ مديريت
powered by Mehrpars@outlook.com