طراحي
مشاوره
پايان نامه به کتاب
ترجمه تخصصي

          

123456
عنوان فایل: پرسشنامه بررسی چالش ها و عوامل موثر بر توسعه محصول      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه در 3 بخش کلی تنظیم شده است. یک بخش مربوط به اطلاعات فرد پاسخ دهنده، یک بخش سوالات مربوط به چالش ها و بخش سوم سوالات مربوط به عوامل موثر بر توسعه محصول جدید. سوالات آن به شکل مقایسه ای وضعیت موجود و ایده آل طراحی شده است. ضمنا این پرسشنامه 52 سواله منبع فارسی معتبر دارد و در پایان نامه کارشناسی ارشد به همین عنوان برای نخستین بار در کشور توسط اقای طالعی فرطراحی و مورد استفاده واقع شده است.
1391/04/25   دفعات دانلود 73
تعداد آراء   36 تعداد بازدید 382
عنوان فایل: پرسشنامه ارزیابی مدیریت دانش در موسسات آموزش عالی      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 40 سواله در چند طرح تحقیقاتی مورد استفاده قرار گرفته است. در پرسشنامه مزبور از پاسخ دهنده گان خواسته شده است که میزان اهمیت هر یک از مولفه های 40گانه مطروحه را در جهت افزایش ميزان توانايي دانشگاه ها در خلق و توسعه دانش، مشخص نمایند.
1391/04/25   دفعات دانلود 34
تعداد آراء   27 تعداد بازدید 93
عنوان فایل: پرسشنامه ارزیابی سلامت اداری مک کاسکر      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای 21 سوال است و منبع لاتین معتبر دارد. منبع آن Rob McCusker,2006 است. پرسشنامه مزبور مبتنی بر 2 بخش کلی است:بخش اول مربوط به اطلاعات کلی جمعیت شناختی پاسخ دهنده و بخش دوم مشتمل بر سوالات اصلی پرسشنامه.این پرسشنامه برای نخستین بار در سال 1390 درپایا نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی نحوه ارزیابی و تعیین شاخص برای دستگاه های اجرایی در رابطه با ارتقا سلامت اداری" مورد استفاده قرار گرفته است.
1391/04/25   دفعات دانلود 245
تعداد آراء   46 تعداد بازدید 280
عنوان فایل: پرسشنامه هوش فرهنگی انگ و همکاران      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای 20 سوال است و در 4 بعد تنظیم شده است که شامل فراشناختی،شناختی،انگیزشی،رفتاری می باشدطیف بکار رفته در این پرسشنامه 7 نقطه ای لیکرت است.
1393/11/09   دفعات دانلود 18
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 21
عنوان فایل: پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه ارزشمند و مهم دارای 24 سوال و دارای و منبع لاتین است. منبع آن پودساکوف وهمکاران، 2003 است.طیف لیکرت در این پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است.
1391/04/25   دفعات دانلود 48
تعداد آراء   17 تعداد بازدید 112
عنوان فایل: چک لیست ارزیابی ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز      بهاء   0    ریال
توضیحات : این چک لیست در طیف 5 نقطه ای وضعیت ایمنی اماکن ورزشی سرپوشیده و روباز را بررسی و ارزیابی می نماید. در رشته های فوتسال،والیبال، بسکتبال،هندبال،بدمینتون،فوتبال
1393/12/01   دفعات دانلود 181
تعداد آراء   2 تعداد بازدید 87
عنوان فایل: پرسشنامه سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه ارزشمند و مهم 43 سواله دارای منبع لاتین معتبر است. منبع آن واتکینز و مارسیک ,2003 است.پرسشنامه مزبور سوالاتش را در 3 سطح فردی شامل 13 سوال، سطح گروهی شامل 6 سوال و سطح سازمانی شامل 24 سوال مطرح می نماید.
1391/04/28   دفعات دانلود 71
تعداد آراء   5 تعداد بازدید 56
عنوان فایل: پرسشنامه سنجش کیفیت ارایه خدمات اینترنتی      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 20 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آن Loiacono et al., 2002 است.سوالات اصلی پرسشنامه بر مبنای 3 دسته بندی کلی مطرح شده است:قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات وکیفیت تعامل. پرسشنامه بارگذاری شده در این قسمت برای نخستین بار در بانک تجارت تست و آزمون شده است ولی قابلیت استفاده در هر بانکی را داراست چراکه روایی آن در مقالات متعدد بین المللی تایید شده است.
1391/04/28   دفعات دانلود 11
تعداد آراء   12 تعداد بازدید 33
عنوان فایل: پرسشنامه تحلیل درک موانع خلاقیت سازمانی وانگ و پانگ      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه 17 سواله دارای منبع لاتین معتبر است.منبع آنWong and Pang,2003 است.سوالات این پرسشنامه دارای 2 بخش کلی است: بخش اول ابعاد جمعیت شناختی،بخش دوم مرتبط به سوالات اصلی پرسشنامه.
1391/04/28   دفعات دانلود 7
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 15
عنوان فایل: پرسشنامه ارزيابي TRIZ      بهاء   0    ریال
توضیحات : این پرسشنامه دارای منبع فارسی معتبر و برگرفته از سایتwww.irantriz.ir است.هدف از اجرای این پرسشنامه شناخت جنبه هایی از TRIZ که مفید بوده است،کمبودها و مشکلات تجربه شده در اجرای آن،ارایه هرگونه نظر و پیشنهاد برای استفاده کنندگان بالقوه TRIZ است.
1391/04/28   دفعات دانلود 46
تعداد آراء   0 تعداد بازدید 52
123456

 

 

کانال تلگرام
تبلیــغات
system
هفت چارتر
چاپ مقاله
ايستگاه
پروژه
چاپ کتاب جستاري
وبلاگ مديريت
powered by Mehrpars@outlook.com