قوانین سایت

گردانندگان این سایت بنا به اعتقاد شخصی خود و نیتی که از ابتدای راه اندازی چنین سایتی داشته اند، 10درصد از درآمد اکتسابی خود را صرف کمک به خانواده های نیازمند و کودکان بی سرپرست می کنند. لذا با مشارکت در این سایت شما علاوه بر رفع نیازهای علمی خود کمک رسان و همراه ما در این امر معنوی نیز خواهید بود .