system
system
پروپوزال
isi

پسماند‏های بیمارستانی

انسان بر اثر فعاليت هاي روزمره خود به طورپيوسته محيط زيست را مورد تهديد قرارداده و بقاي خود و ساير موجودات زنده را با مخاطرات جدي روبرو مي نمايد. به منظور حفاظت از محيط زيست وحفظ سلامتي انسان ها وساير موجودات به كار گيري راهبرد ها وراهكارهاي لازم براي دستيابي به توسعه پايدار به عنوان يك ضرورت بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد ]1[. در طبقه بندی پسماند جامد، پسماند‏های بیمارستانی به عنوان پسماند ‏خطرناک به حساب مي آيند که حدود 1% تا 2% ‏از پسماند ‏جامد شهری را تشکیل ‏می‌دهند که از نظر بهداشتی داراي ‏اهمیت مي باشد ]2[. در بين انواع منابع توليد پسماند پزشكي، بيمارستان ها عليرغم تعداد معدودشان بيشترين مقدار پسماند پزشكي را در هر كشور توليد مي نمايند ]3[. سازمان جهاني بهداشت، پسماندهاي بيمارستاني را به مواد زايد معمولي، پاتولوژيك، راديواكتيو، شيميايي و عفوني تقسيم بندي مي كند ]4[. بر اساس آمار و گزارشات سازمان جهاني بهداشت، پسماندهاي عفوني و خطرناك، 10 تا 25 درصد از كل پسماندهای بيمارستاني را تشكيل مي دهند. مطالعات نشان مي دهند که اين گروه از پسماندها، مشكل سازترين پسماندهاي جامد شهري در كشورهاي درحال توسعه مي باشند ]5[. قضاوت در مورد اینکه چه پسماندهایی در ‏‏بیمارستان ها عفونی هستند کار مشکلی ‏مي باشد. مفاهیم مختلفی برای پسماندهای ‏عفونی بیان گرديده است، این مفاهیم ممکن ‏است ‏نحوه نگهداری، انتخاب تکنولوژی جمع ‏آوری، هزینه مدیریت، مسایل بهداشتی و ‏زیست محیطی و نهایتاً دفع نهایی این قبیل ‏‏زائدات را تحت شعاع قرار دهند. برخی از ‏مجامع علمی ‏موادي را كه باعث بروز بیماری‌های عفونی ‏مي شوند به عنوان پسماند عفونی تعريف كرده اند]6[. در ‏طی سال‌های اخیر مسئله عفونت ‏بیمارستانی و آلودگی کارکنان ‏مراکز به ‏باکتری‌ها، ویروس‌ها، قارچ‌ها و همچنین ‏خطرات ناشی از ویروس هپاتیت ‏B‏ و ‏HIV یکی از مسائل عمده مورد توجه ‏‏سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ‏بهداشت جهانی قرار گرفته است. طبق ‏بررسی که توسط ‏WHO‏ در سال 2002 انجام ‏گرفت ‏مشخص گرديد که سالانه 23 میلیون ‏نفر در دنیا در اثر تماس با پسماندهای ‏بیمارستانی مبتلا به بیماری عفونی می‌شوند ‏و از این تعداد ‏‏20 میلیون نفر مربوط به ‏بیماری هپاتیت ‏B، 2 میلیون نفر هپاتیت ‏C‏ و ‏‏150 تا 260 مورد به HIV مربوط می شود ‏که از طریق ‏اشیاء نوک تیز و پسماندهای ‏بیمارستانی منتقل می شود. بسیاری ‏از این ‏آلودگی‌ها اگر به درستی شناخته شوند ‏قابل پیشگیری مي باشد زیرا بررسی‌های ‏دقیق علمی نشان مي دهند که قسمت ‏اعظم عفونت‌های ایجاد شده به علت ‏بی دقتی و سهل انگاری در نگهداری، ‏حمل و نقل و دفع پسماند جامد مي باشد ]7[.

 

منابع:

فدايي، عبدالمجيد، 1386، بررسي مديريت پسماندهاي استان چهارمحال وبختياري، مجموعه مقالات دهمين همايش ملي بهداشت محيط، دانشگاه علوم پزشكي همدان

جنیدی، احمد، جعفری پور، محمدرضا، فرزادکیا، مهدی، 1389 مدیریت پسماندهای جامد پزشکی بیمارستانهای شهر قم، مجله دانشکده بهداشت وانستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 8، شماره 2، صفحات 53-41

بذرافشان، ادریس، کرد مصطفی پور، فردوس، رخش خورشید، عطا اله، کمانی، حسین، 1387 دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی

مردانی، نوشین، 1385 انواع زباله های بیمارستانی وروشهای مختلف دفع آنها، اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست، 30 بهمن الی 1 اسفند، تهران - ایران

5. Mohamed LF, Ebrahim SA, Al-Thukair AA.( 2009), “Hazardous healthcare waste management in the Kingdom of Bahrain”, Waste Management, 29: 2404-9.

6- محمدی بقایی داوود، قلی زاده شهناز، 1379، اصول مدیریت مواد زائد جامد مراکز درمانی وآزمایشگاهی پزشکی، چاپ اول، انتشارت شهر آب، تهران

7- حبيب زاده سعيد، اديب حسامي محمد، محمودي فر يوسف، 1384، مديريت زباله هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي بوکان، مهاباد، سقز و مياندوآب، مدیریت سلامت، 1385، شماره26، 62-57

با تشکر

مدیریت سایت علمی فایلس

اول ابان ماه 1393

adult written porn stories with animals ohiovalleyrestoration.com lesbian adult-youth stories
second trimester abortion stories abortion pill abortion experiences
diflucan 150mg xifaxan pill thyroxine
lisinopril and fingernails lisinopril and fingernails lisinopril and fingernails
coupon for cialis click free prescription discount cards
average abortion cost link when is the latest you can get an abortion
abortion timeline akum.org process of abortion
history of abortion pill how much is the abortion pill history of abortion pill
sirdalud erfahrungen blog.griblivet.dk sirdalud alkohol
viagra kaufen apotheke osterreich viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
prescription coupon discount prescription coupons cialis discount coupon
abortion options apocalypse-ink.com weeks in pregnancy
ldn for lupus link can you drink alcohol while taking low dose naltrexone
revia medication partickcurlingclub.co.uk vivitrol shot cost
is naltrexone safe centaurico.com low dose naltrexone side effects
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com