system
system
پروپوزال
isi

ادبیات و زیبایی

ادبیات از گونه های هنر است و واژه ها، موادی هستند که شاعر و نویسنده با بهره گیری از عواطف و تخیّلات خویش آنها را به کار می گیرند و اثری ادبی را پدید می آورند. در آثار ادبی، نویسنده و شاعر می کوشند تا اندیشه ها و عواطف هنری خویش را در قالب مناسب ترین و زیباترین جملات و عبارات بیان کنند. «از نظرگاه دانش زیبایی شناسی، تعریف ادبیات: هنرِ بیانِ نیّات به وسیله ی زبان یا کلمات است. ... در قلمرو ادبیات، اندیشه ها و احساسات هنرمند، به دو صورت نظم و نثر بیان می گردد و بدین جهت آثار ادبی به دو شاخه ی منظوم و منثور منقسم می گردد.» (رزمجو 1390: 24) این آثار همان گفته ها و نوشته هایی هستند که مردم در طول تاریخ آنها را شایسته ی نگهداری می دانند و از خواندن و شنیدن شان لذّت می برند. « بنابر نظریات ارسطو، انسان، طالب زیبایی و ارتباطی موزون و هماهنگ میان پدیده هاست. ادبیات نیز با داشتن ساختار و زیربنایی موزون و هماهنگ همیشه مورد علاقه و استقبال مردم خواهد بود.» (شایگان فر 1380 : 19-20) زیبایی، گونه‌ای از احساس، عاطفه و شکلی خاص از ارزش است. زیبایی صفت ممیزه ی هر اثر ادبی است.

«بهتر است آثاری را ادبی بدانیم که در آنها کارکرد زیبایی شناختی غالب باشد، با وجود آن که می دانیم در آثاری مانند مقاله های علمی، رساله های فلسفی، جزوه های سیاسی و موعظه ها هم عناصر زیبایی شناختی مانند سبک و ترکیب دیده می شود.» (ولک 1373: 15)

زيبايي‏شناسي، عين مسايل مربوط به موضوع زيبايي را مورد بحث قرار مي‏دهد. بنابراین در ادبیات، علم زیبایی شناسی مسایلی را که سبب زیبایی متن ادبی شده است بررسی می کند. ابداع و تازگی و همچنین تخیّل، از شرایط وجود زیبایی هستند. عنصر تخیّل در آثار هنری و از جمله ادبیات، عاملی محوری و بنیادین است و به نوعی می تواند در هر ژانر ادبی و هنری، دیگر عناصر را زیر سیطره و حمایت خویش درآورد. «یک راه پی بردن به ارزش هنری یک اثر، نگاه و تصویر ذهنی ویژه و ممتاز هنرمند است. او قبل از عینیت یافتن یک اثر، آن را در ذهن خویش مجسم می کند و طرحی را در می اندازد که بکر و بی بدیل است. درجریان آفرینش ادبیات، تفکر تصویری برتفکر مفهومی غلبه پیدا می کند. هرانسانی می تواند به این گونه بیندیشد، اما اندیشه ی تصویری نویسنده یا شاعر، خلاق است. خلاقیت یعنی بیان تصویری و عاطفی نو و بدیع از زندگی و هستی. تمام انسانها با تصویرهای ذهنی خود زندگی می کنند، اما هنرمند تصویرهای ذهنی خود را بیرونی می کند و با بیرونی کردن آن با مخاطبانش رابطه برقرار می کند.» ( محمدی 1378 : 39 ) زیبایی در ذات آفرینش و جهان هستی و درون هر انسانی وجود دارد و هر کس درک و دریافتی از آن دارد.

درک زیبایی ادبیات از راه ارتباط عاطفی با اثر ادبی امکان پذیر است. بنابراین ادبیات، نمود بیرونی احساسات، تفکرات و عواطف درونی انسان است که برای جلوه دادن این نمود بیرونی از زبان استفاده می کند؛ پس بدون زبان، بیان احساسات و در نتیجه آفرینش ادبی ممکن نیست. می دانیم که آدمی برای انتقال پیام های خود از واژه ها با نظم و الگوی معمولی آن استفاده می کند اما اگرغیر از انتقال معنای مورد نظر، صورت پیام هم برایمان مطرح باشد یعنی با استفاده از فنون و آرایه های خاصّ ادبیات، سخن حالتی زیباتر و موثرتر به خود بگیرد؛ زبان ادبی می گردد.

در ادبیات، تغییر شکل زبان رایج به روش های گوناگون متن را زیباتر می کند. به عبارت دیگر درست است که ادبیات به وسیله ی زبان بیان می شود امّا در بسیاری از اوقات، زیباییِ ادبیات به این علت است که قواعد خشک زبانی را می شکند و پا را از آن فراتر می نهد. یعنی ادبیات به زبان، صورت ادبی می دهد و به آن طراوت و زیبایی می بخشد. یکی از این صورت های ادبی، استفاده از زبان استعاری و به خصوص استعاره ی مکنیه است .

 

با تشکر

سایت علمی فایلس

8فروردین ماه 1394

discount drug coupon walgreens promo codes walgreens store coupon
fluconazole 100mg valtrex 1g cialis 20mg
celecoxib pill go vibramycin
viagra coupon code softballspa.com discount card for prescription drugs
lisinopril and fingernails read lisinopril and fingernails
seroquel sevrage seroquel avis seroquel 300 mg
neurontin 100 mg neurontin abuse neurontin 600 mg tablet
abortion at 12 weeks britmilk.co.uk aspiration abortion
omeprazole vidal omeprazole eg omeprazole vidal
vermox bivirkninger vermox vermox dosering
voltaren patch voltaren nedir voltaren nedir
viagra kaufen apotheke osterreich viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
free abortion pill abortion pill clinics in md having an abortion
duphaston tablete za odgodu menstruacije centauricom.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston i ovulacija
drug prescription card sgeme.org discount prescription drug cards
drug implants for addicts partickcurlingclub.co.uk vivitrol naltrexone
vivitrol treatment go naltrixone
naitrexone open revia tablets
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com