system
system
پروپوزال
isi

نظريه يادگيري ساخت‌گرايي

براساس پیروان این نظریه یادگیرندگان بر اساس  تجارب شخصی خود،دانش (یعنی مفاهیم، اصول، فرضیه ها،تداعیها وغیره) را می سازند ، واین کار را به طور فعال انجام می دهند.در ساخت‌گرايي بر خلاف نظريات رفتار‌گرايي و خبرپردازي، واقعيت عيني جهان بيرون، مستقل از يادگيرنده فرض نشده و چنين فرض نمي‌شود كه يادگيرنده از راه يادگيري نسخه‌اي از اين جهان را به ذهن خود مي‌سپارد. اعتقاد پيروان اين نظريه آن است كه يادگيرندگان بر اساس تجارب شخصي خود، دانش (يعني مفاهيم، اصول، فرضيه‌هاي تداعيها و غيره) را مي‌سازند، و اين كار را بطور فعال انجام مي‌دهند.بنابراين، مي‌توان گفت كه ساخت‌گرايي (سازندگي) به آن ديدگاه گفته مي‌شود كه بر نقش فعال يادگيرنده از درك وفهم و معني بخشيدن به اطلاعات تأكيد مي‌كند(سيف، 1380).

جوهر اصلی نظریه ی سازنده نگری این  است که یادگیرندها باید شخصا اطلاعات پیچیده را کشف وتعبیرو تفسیر کرده و آنها را تغییر وتبدیل دهند.نظریه ساختن گرایی اساساً ریشه در نظریات پیازه و ویگوتسکی داردکه هر دوی آنها تأکید دارند که تغییرات شناختی  تنها زمانی رخ می دهد که اطلاعات پیشین فرد در پرتو اطلاعات جدید به حالت عدم تعادل برسد.  پیازه و ویگوتسکی همچنین بر ماهیت اجتماعی بودن یادگیری تأکید دارند واستفاده از گروههای حاوی تواناییهای مختلط را برای افزایش تغیرات مفهومی و ادراکی ضروری می دانند(کریمی،1385).

بنابراين ساخت گرايي بر خلاف رفتارگرايي و شناخت‌گرايي (عمدتاً خبرپردازي) دانش را مستقل از ذهن نمي‌داند و با وجودي كه جهان خارج را نفي نمي‌كند ولي دانش فرد از جهان خارج را بر تفسيرهاي منتج از تجارب فرد استوار مي‌داند. بنابراين، معنا ايجاد كردني يا خلق‌كردني است و نه كسب كردني. بر اساس این نظريه فرد ، عوامل محيطي، و تعادل بين آنها بر شكل‌گيري دانش مؤثرند. يادگيري بايد در زمينه خاص يا موقعيت خاص انجام گيرد. هر عمل در زمينه خود تجربه‌اي است كه تفسير خاص خود را بر اساس تجارب قبلي فرد مي‌سازد و اين تفسيرها يا معناها دائماً درك فرد را متحول مي‌سازد(فردانش، 1377).

اصول حاكم بر آموزش در اين رويكرد به قرار زير است :

1- گنجاندن يادگيري در زمينه‌هاي مربوط و واقعي (زندگي)

2-گنجاندن يادگيري در تجارب اجتماعي

3- تشويق تملك و داشتن نظر در فراگرد يادگيري

4- ارائه فراگرد ساختن دانش

5- تشويق و خودآگاهي از فراگرد ساختن دانش

6- ارائه تجربه و تقدير از ديدگاه هاي مختلف

7- تشويق استفاده از انواع روش‌هاي ارائه

در توضيح اصول ياد شده قابل ذكر است كه اولين اصل معطوف است به اينكه يادگيري بايد در زمينه‌هاي حل مسأله مرتبط با دنياي واقعي زندگي انجام پذيرد و شاگرد بايد ارتباط با موضوع‌ها را با زندگي خود درك كند .

اصل دوم به گنجاندن يادگيري  در تجارت اجتماعي مربوط مي‌شود. از آنجا كه ساخت‌گرايان حقيقت را امري نسبي و حاصل تعامل اجتماعي مي‌دانند و گفتگو  وتوافق را مبناي ايجاد و توسعه نظريه‌ها مي‌شمارند؛ دو مسير ارتباط‌هاي ميان معلم و شاگرد، و ارتباط بين شاگردان هم گروه است. اصل تشويق و داشتن نظر در فراگرد يادگيري به آزاد گذاشتن شاگرد در انتخاب مسايلي كه مي‌خواهد به آن بپردازد مربوط مي‌شود. در اين مورد معلم فقط به تبيين مسايلي براي انتخاب شاگرد كمك مي‌كند و خود رأساً تصميم نمي‌گيرد؛ زيرا مهارت در يافتن مسأله نيز خود بخش مهمي از تجربه مشكل‌گشايي در دنياي واقعي است كه شاگرد بايد با آن روبرو شود .

اصل كسب تجربه در زمينه فراگرد ساختن دانش به فرآيند كسب دانش تأكيد مي‌دارد يعني اين نظريه به نتيجه يا نتايج يادگيري توجهي ندارد.تشويق خودآگاهي از فراگرد ساختن دانش، هدف غايي و نهايي رويكرد ساخت‌گرا است. مفهومي كه تقريباً مشابه «فراشناخت» در نظريه شناختي است. فراشناخت شامل فراگردهاي برتر نظارت كننده، ارزيابي كننده و هدايت كننده فراگردهاي ذهن است. تشويق استفاده از انواع روش‌هاي ارائه نيز به خاطر ملاحظه و رعايت تنوع روشها، راهبردها و ابزارهايي است كه بيشترين تناسب را با نحوه يادگيري شاگردان مختلف دارد. تنوع روش‌ها موجب برطرف كردن موانع محيطي و نوع ارائه محتوا مي‌شود(سيف 1380).

با تشکر

سایت علمی فایلس

21 اسفندماه 1393

best spyware app searchengineoptimization-seo.net free hidden android spy app
prescription coupon card click prescription card
levaquin pill go rifaximin 400mg
pfizer coupons for viagra site viagra coupon
coupon for prescriptions is-aber.net free cialis coupon
buscopan open buscopan compositum
paroxetine paroxetin orion paroxetin hexal
partial birth abortion home abortion pill methods abortion pill risks
abortion pill side effects achrom.be late term abortion pill
misoprostol abortion aegdr.org abortion pill
abortion pill articles abortion pill facts history of abortion pill
average abortion pill cost ameracorporation.com home abortion pill
herbal abortion pill slb-coaching.com where to get an abortion pill
cons of abortion pill the abortion pill when is it too late to get an abortion pill
different types of abortion pill abortion pill cost without insurance abortion pill centers
discount codes ameracorporation.com mobile coupon codes
lilly cialis coupon pathakwavecurecenter.com prescription transfer coupon
medication abortion pill abortion pill services should abortion pill be legal
duphaston 10 mg bistromc.org duphaston i ovulacija
ldn for lupus can you drink alcohol while taking naltrexone can you drink alcohol while taking low dose naltrexone
drug implants for addicts link vivitrol naltrexone
naitrexone link revia tablets
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com