system
system
پروپوزال
isi

بازاريابی رابطه مند

بازاريابی رابطه مند بازاريابی است بر اساس تعاملات ميان شبکه ای از ارتباطات (گومسون،1994). از نظر پورتر بازاريابی رابطه مند فرايندی است که به موجب آن خريدار و ارائه کننده، روابط مؤثر، کارا، اخلاقی، مشتاقانه و خويشاوندی را برقرار می کنند که اين برای دو طرف منفعت دارد(گومسون،1994).

بازاريابي رابطه مند، نگهداري مشتريان و توسعه روابط و جذابتر کردن هر چه بيشتر اين رابطه با مشتريان است (فونتنت و هایمن،2004) .بازاريابي رابطه مند فهم ومديريت ارتباطات مشتريان و تأمين کنندگان مي‌باشد (شلبی و همکاران،2006) . بازاريابي رابطه مند شناسايي، ايجاد، نگهداري و ارتقاي روابط با مشتريان و ذينفعان شرکت است که اين امر از طريق ايجاد اعتماد در نتيجه عمل به تعهدات محقق مي شود (گومسون،1994).

در واقع سازمان های امروزی  با توجه به درکی که از اهمیت مشتری رضایتمند پیدا کرده اند بطور فزاینده ای تمایل به رویگردانی از رویکرد بازاریابی سنتی و معامله صرف با مشتری و گرایش به رویکرد بازاریابی رابطه مند پیدا کرده اند. بازاريابي رابطه مند به ايجاد روابط بلندمدت و متقابل با افراد و سازمانها و گروههاي ذينفع اشاره مي كند و اساس آن برقراري ارتباطات مطلوب و موثر به منظور حفظ ونگهداري آنهاست. در بين گروههاي ذينفع، مشتــري مهمترين بوده و بازاريابي رابطه مند مشتـــــري را به ديده يك دارايي مي نگرد كه مستهلك نمي شود و اگر چه در ترازنامه شركتها جايي ندارد اما درحقيقت از همه آن اقلام مهمتــر است. بازاريابــــي رابطه مند، صرفاً به دنبال اين نيست كه خدمات را در مكان، زمان و قيمت موردتقاضاي بازار هدف، دراختيارش قرار دهد، بلكه مي خواهد چنان روابطي با بازار هدف ايجاد كند كه مجدداً در آينده از او خريد و ديگران را نيز به اين كار ترغيب كنند. بازاريابي رابطه مند به دنبال آن است كه مشتريان بيشتري را حفظ كرده و مشتريان كمتري را از دست بدهد (رنجبریان و دیگران،1391). کانون توجه این نوع از بازاریابی بر توسعه وفاداری مشتری بوده است بطوری که راجع به آن و بطور اخص در زمینه بانکداری تحقیقات متعددی صورت گرفته است. مبنی بر اینکه فعالیت های بازاریابی رابطه مند چگونه می تواند مشتریان را به حامیان وفادار بانک تبدیل نماید (استان وهمکاران، 2013).

بطورکلی  مهمترین ملزومات روابط پایدار در بازاریابی رابطه مند به شرح زیر است: (تاکالا و اونیستالو،1996)

 نقطه شروع بازاریابی، مشتریان و نیازهایشان می باشد .

اهداف خریدار-فروشنده، روابط دو جانبه را تحت تأثیر قرار می دهد .

مبادله که مفهوم مرکزي در بازاریابی رابطه مند می باشد .

مقاصد مختلفی براي ایجاد ارتباط وجود دارد

براي حفظ روابط، باید به وعده ها عمل شود .

اعتماد دوطرفه، عامل اصلی در ارتباطات پایدار می باشد .

وابستگی و تعهد در روابط وجود دارد .

برقراری ارتباط ضروری است

 

با تشکر

مدیریت سایت علمی فایلس

25بهمن ماه 1393

adult written porn stories with animals ohiovalleyrestoration.com lesbian adult-youth stories
why are women unfaithful sigridw.com what makes people cheat
coupons for drugs modelosguayaquil.com viagra discount coupons
viagra buy viagra viagra for sale uk buy cheap viagra online
paroxetine paroxetin paroxetin hexal
minoxidil chile minoxidil minoxidil kirkland
cialis coupons 2015 ainalfaras.net cialis coupons and discounts
history of abortion pill supermaxsat.com history of abortion pill
cialis coupons printable coupon for cialis cialis coupon code
cialis coupons printable destinations.com.pg cialis.com coupons
abortion pill clinics in md free abortion pill abortion pill prices
cialis cialis tadalafil cialis tadalafil
drug prescription card sgeme.org discount prescription drug cards
prescription coupon dartsnight.com free cialis coupon
abortion options abortion pro life weeks in pregnancy
drug discount coupons discount drug coupons cialis prescription coupon
naltrexone australia read naltrexone structure
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com