system
system
پروپوزال
isi

 

سازمان های فضیلت گرا

در گذشته ارزش هایی نظیر کارایی، کنترل و سودآوری بر سازمان ها حاکم بود و این ارزش ها در دستیابی سازمان به موفقیت مالی و رقابتی کافی به نظر می رسید(کاتر و لی، 2005، هیندری،2005). با تغییرات کنونی، حساسیت سازمان ها نسبت به سودآوری کاهش یافته است و در عوض سازمان ها به نیازهای جامعه حساس تر شده اند(فریدمن و فریدمن، 2009، ص 14؛ لمپمن، 2005). ارزش های گذشته دیگر به تنهایی برای هدایت سازمان ها به سوی آینده پایدار کافی نیستند. اینجاست که ارزش های والاتر یعنی فضایل مطرح می شوند که می توانند به سازمانها در رسیدن به نتایج ارزشمند، معنادار و چشمگیر کمک کنند (مانز و همکاران، 2008).

تا چند دهه اخیر مفهوم فضیلت با جامعه علمی تناسب چندانی نداشت و بیشتر مرتبط با حوزه های فلسفه، مذهب و خدمات اجتماعی بود تا دنیای سازمان و سود کسب و کار. تحقیقات دانشگاهی اندک توجهی به فضایل در حوزه سازمان نمی کردند تا اینکه مدیران اجرایی با فشارهای اقتصادی و تقاضاهای متنوع ذینفعان روبه رو شدند. به طور مثال والش و همکاران(2003) در تحقیقی در خصوص جایگاه فضیلت در نشریات تجاری و سازمانی، متوجه شدند که فضیلت به عنوان مفهومی مرتبط با عملکرد سازمان های تجاری و کسب و کار مورد بی توجهی و غفلت قرار گرفته است. والش و همکاران با بررسی و تحلیل اصطلاحاتی که از سال 1984 تا سال 2000 درنشریه وال استریت به کار رفته است، بیان کردند که اصطلاحات و مفاهیمی نظیر برد، مزیت و غلبه در طی این دوره 17 ساله کاربرد بسیار داشته اند، در حالی که مفاهیمی نظیر فضیلت، غمخواری و دلسوزی بندریت مورد استفاده قرار گرفته اند. با آنکه افراد و سازمان ها به فضایلی نظیر صداقت، غمخواری و جرأت تمایل دارند، اما در مطالعات سازمانی جای این مفاهیم را مفاهیم اخلاقی خنثی تری نظیر مسئولیت اجتماعی شرکت، رفتارهای اجتماعی و روحیه کارکنان گرفته است (مک نیلی و مگلینو، 1994، جورج،1991). با آغاز قرن بیست و یکم، سازمان ها گرایش بیشتری به سمت فضایل اخلاقی و انسانی پیدا کرده اند و از طریق تأکید بر فضایل سعی نموده اند تا خلاءهای معنوی و اخلاقی و عاطفی کارکنان خود را برطرف سازند. این تأکید در مطالعات جدید سازمانی به چشم می خورد و باعث شده است تا با مفهوم جدیدی به نام سازمان های فضیلت گرا روربه رو شویم (کامرون، 2003، پترسون و سلیگمن، 2000؛ داتون و همکاران، 2003؛ کامرون و همکاران، 2003؛ مانز و همکاران، 2008؛ لوتانز و همکاران، 2002 ) . در اکثر تحقیقات سازمانی و مدیریتی درمقایسه با شناسایی جنبه های متعالی و حیات بخش سازمان ها، توجه زیادی صرف حل مسئله، رفع موانع مبارزه با رقبا، دستیابی به کارایی و اثر بخشی، افزایش سودآوری و رفع شکاف های عملکردی شده است. (کامرون و همکاران،2003)یک واقعیت تأسف بار این است که به دلیل نامشهود بودن مزایای فضیلت گرایی سازمانی، در تحقیقات سازمانی توجه زیادی به این حوزه نشده است. هنگامی که مزایای مشهود و یا پیامدهای آشکاری در زمینه فضیلت گرایی سازمانی وجود ندارد، مدیران و صاحب نظران سازمانی ترجیح می دهند بر روی پدیده های ابزاری متمرکز شوند (کامرون و همکاران، 2008). فضیلت گرایی سازمانی به توصیف هر حالتی نمی پردازد. این مفهوم به توصیف آن دسته از فعالیت های فردی و جمعی و فرایندی و ویژگی های فرهنگ یک سازمان می پردازد که کسب فضایل را ممکن و یا غیر ممکن می سازد. فضیلت گرایی سازمانی از سه ویژگی زیر برخوردار است:

1.اثر مثبت انسانی: فضیلت گرایی با انسان و ایجاد تأثیر مثبت در انسان در ارتباط است. به عبارت دیگر این مفهوم با شخصیت اخلاقی و متعالی انسان، نقاط قوت انسان، خود کنترلی و کمال جویی و هدف والای انسان سروکار دارد(بومستر و اکسلاین، 2000). اعمال و تمایلاتی که بر انسان تأثیری نمی گذارند، فضیلت گرا نیستند. به عنوان مثال ساختار یک سازمان به عنوان یک چارچوب یا قالب، ذاتاً فاقد تأثیر انسانی مثبت را منفی است و لذا بر فضیلت گرایی تأثیری نمی گذارد. اما همین ساختار اگر به گونه ای طراحی شود که موجب افزایش روابط بین فردی، کار معنی دار، افزایش یادگیری، رشد و توسعه هر چه بیشتر کارکنان شود، می تواند موجب تقویت فضیلت گرایی در سازمان شود زیرا از اثر مثبت انسانی برخوردار است.

2محسنات اخلاقی:  فضیلت گرایی با محسنات اخلاقی در ارتباط است. محسنات اخلاقی بیانگر چیزهای خوب ، درست  ، و ارزشمند هستند (پترسون، 2003). تمامی جوامع و فرهنگ ها از مجموعه ای از خصایص برخوردارند که آنها را حسن یا فضیلت می شمارند (پترسون و سلیگمن،2002). فضایل بیانگر محسنات ذاتی و امور فی نفسه مطلوب هستند. بنابر این مشخصه فضیلت گرایی، جستجوی چیزهای پسندیده  و متعالی و فی نفسه ارزشمند است. لذا می توان عنوان نمود که مشخصه افراد و سازمان های فضیلت گرا این است که آنها دارای اهداف معنوی و ایده های ذاتاً ارزشمند هستند.

3.بهبود اجتماعی: مشخصه فضیلت گرایی، بهبود  اجتماعی و حرکت درورای منافع فردی و تأمین منافع جمعی است. فضیلت گرایی موجب ایجاد ارزش های اجتماعی می شود. این ارزش ها، بر تمایلات ابزاری عاملان رجحان دارد و موجب ایجاد منافعی برای دیگران بدون داشتن هیچ گونه چشم داشت و یا انتظار پاداشی از آنها می شود.

 

 

با تشکر

مدیریت سایت علمی فایلس

3 بهمن ماه 1393

signs of hiv or aids aids/hiv in africa hiv pictures
why are women unfaithful sigridw.com what makes people cheat
fluconazole 100mg site cialis 20mg
inderal 20mg site metronidazole
diprolene click levitra 20mg
coupon for cialis click free prescription discount cards
buscopan open buscopan compositum
paroxetine paroxetin orion paroxetin hexal
imodium duo karensmith.us imodium duo
risperdaloro williamgonzalez.me risperdal forum
abortion timeline akum.org process of abortion
arava/korkotuki aravalaki arava/korkotuki
flagyl flagyl flagyl vademecum
history of abortion pill abortion pill costs history of abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda angkortaxiservice.com amoxicillin al 1000
misoprostol abortion aegdr.org abortion pill
abortion pill articles abortion pill facts history of abortion pill
cialis online coupon online cialis coupons free cialis samples coupon
abortion pill costs how much do abortion pill cost pro abortion
effects of abortion pill britmilk.co.uk articles on abortion pill
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin nedir
duphaston 10 mg bistromc.org duphaston i ovulacija
acetazolamide blood brain barrier thebaileynews.com acetazolamide symptoms
amoxicillin al 1000 amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg
opinions on abortion scraping of the uterus procedure abortion rules
cialis discount coupons kwikfilms.com discount drug coupon
is naltrexone safe centaurico.com low dose naltrexone side effects
naltrexone fda approval vivatrol taking naltrexone while on opiates
revia uses blog.jrmissworld.com ldn for autism
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com