system
system
پروپوزال
isi

ماهیت سازمان پروژه محور

در ساختار پروژه اي، كل شركت بر اساس پروژه ها سازمان يافته است . مدير پروژه، پروژه ها را كنترل مي كند، پرسنل به پروژه اختصاص داده شده و گزارشات را به مدير پروژه مي دهند . اعضاي تيم تنها كار پروژه را انجام مي دهند و زماني كه پروژه مورد نظر پايان مي يابد، كارمندان به بخش مشخصي باز نمي گردند، آن ها بايد در يك پروژه ديگر مشغول به كار شوند و يا كار ديگري را با يك كارفرماي ديگر آغاز كنند، به طور كلي، ارتباطات تنها در درون پروژه رخ مي دهد . در سازمان ماتريسي، تلاش براي به حداكثر رساندن نقاط قوت موجود در هر دو ساختار وظيفه اي و پروژه اي مي باشد . اعضاي تيم به مدير پروژه و مدير وظيفه اي گزارش مي دهند و با هر دو رئيس خود ارتباط دارند و اعضاي تيم كار پروژه را در كنار كارهاي معمول دپارتمان انجام مي دهند. (گلابچی، یوسفی، فروزانفر، 1391).

بطورکلی در يك سازمان پروژه محور، بخش مهمي از وظايف شركت در قالب واحدهاي سازماني موقتي كه براي برآوردن نياز يك مشتري ايجاد شده اند، انجام مي شود. يکي از ويژگي هاي شاخص سازمان پروژه محور، موقتي بودن واحد كسب و كار استراتژيك سازمان است. با تکميل هدف پروژه، واحد كسب و كار منحل شده و اعضاي تيم پروژه به پروژه جديد منتقل شده و يا به واحد وظيفه اي، محصولي يا جغرافيايي اصلي خود بر مي گردند. تعاريف متفاوتي براي سازمان هاي پروژه محور وجود دارد در اين سازمان ها، ساختار پروژه ساختار غالب است (هیومن، ترنر، کیگان، 2004). درباره اینکه معنای واقعی سازمان پروژه محور چیست اجماع صددرصدی وجود ندارد. تفاوت نگرش و دیدگاه های مولفان و محققین برجسته این حوزه خود شاهدی بر این مدعاست. هیومن و همکاران (2007) سازمان پروژه محور را از دیدگاه ساختار و فرهنگش تشریح می نمایند و آنرا "سازمانی با ساختار تخت و فرهنگ مدیریت قوی" معرفی می نماید. میتسورو (2007) از نقش منابع در این سازمان ها سخن به میان می آورد و بیان می کند که " سازمان پروژه محور بایستی تمام منابع اعم از داخلی و خارجی را دارا بوده و به کمک عملکرد فردی از آن بهره جوید. هابدی (2000) اين سازمان ها را اينگونه تعريف مي كند كه در آن ها، پروژه واحد اصلي براي توليد، نوآوري و رقابت است كه در آن هيچ هماهنگي عملکردي رسمي در سراسر خطوط پروژه وجود ندارد.

 

با تشکر

مدیریت سایت علمی فایلس

1 اسفندماه 1393

signs of hiv or aids cure of hiv hiv pictures
adult written porn stories with animals ohiovalleyrestoration.com lesbian adult-youth stories
walgreen online coupon singlvkuchyni.cz walgreens photos coupon code
discount drug coupon walgreens promo codes walgreens store coupon
pfizer coupons for viagra prescription transfer coupon viagra coupon
paroxetine paroxetine paroxetin hexal
metoprolol sandoz cmi saveapanda.com metoprolol dose range
printable cialis coupon coupon prescription cialis manufacturer coupon
abortion pill is murder methods of abortion pill abortion pill is wrong
vermox cijena vermox cijena vermox sirup cijena
different types of abortion pill early abortion pill options abortion pill centers
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin nedir
metoprolol tartrate metoprolol metoprolol medicin
prescription coupons abraham.thesharpsystem.com free coupon for cialis
medication abortion pill achrom.be should abortion pill be legal
naltrexone with alcohol naltrexone schedule nalpraxone
revia medication go vivitrol shot cost
naltrexone food addiction blog.bjorback.com is naltrexone addictive
does naltrexone work click naltrexone how long does it take to work
how to take ldn link naltrexone 50 mg side effects
naltrexone therapy blog.admissionnews.com naltrexone im
drug implants for addicts how naltrexone works vivitrol naltrexone
revia uses naltrexone opiate withdrawal naltrxon
naltrexone works by link can you drink on naltrexone
vivitrol treatment charamin.jp naltrixone
is naltrexone an opiate site naltrexone adverse effects
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com