system
system
پروپوزال
isi

قابلیت نوآوری سازمانی

بطورکلی نوآوري نيروي محرك رشد و تغيير در صنعت بوده و فرايندي است كه در آن كارآفرينان فرصت هاي سودآور را تصرف مي كنند و عوامل توليد را براي ساختن نظامي كارا و اثرگذار با هم تركيب مي كنند . نوآوري مي تواند انعطاف پذيري و توانايي انطباق سازمان ها را در مواجهه با محيط افزايش دهد. اما سوالی كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه چگونه شركت ها فعاليت هاي نوآوري خود را توسعه مي دهند . پژوهش هاي نوآوري به چگونگي ظهور قابليت نوآوري در شركت نپرداخته اند و فرض كرده اند كه شركت ها اين قابليت ها را دارند و توجهات خود را بر بهينه كردن نوآوري متمركزکرده اند. بی شك توسعه ي اثربخش قابليت نوآوري براي شركت ها به منظور انطباق با جهاني شدن و محيط بازار فوق العاده پويا و رقابتي از مهم ترين موضوعاتي است كه نمي تواند ناديده گرفته شود . (شان و اولریخ، 2004). كيم (1997) بیان می دارد که قابليت نوآوري يك استراتژي مهم است كه سازمان به عنوان ابزاري براي بدست آوردن مزيت رقابتي و افزايش بقا در بازار رقابت جهاني از آن استفاده مي كند با تمركز بر قابليت نوآوري ميتوان زمينه ارتقا نوآوري را بوجود آورد. قابلیت نوآوری انعکاس دهنده شایستگی شرکت در تولید، اجرا و بهبود عقاید، محصولات  یا فرآیندهای جدیدی است که مزیت رقابتی و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. قابلیت نوآوری وسیله ای برای تغییر سازمانی است که شرکت را در دستیابی به نوآوری کمک می کند و انعکاس دهنده تمایل شرکت به حذف کارهای یکنواخت و روزانه ای  است که با محیط جدید سازگار نیست و همچنین تمایل شرکت به پذیرش ایده های جدیدی است که برای شرایط رقابتی مناسب هستند.  در ارتباط با مفهوم قابلیت نوآوری آنرا توانايي ايجاد دانش جديد و مفيد بر اساس دانش قبلي تعريف نموده است. (سیگا و همکاران، 2006).

 برگلمن و همکاران(2004) قابليت نوآوري را مجموعه كاملي ازويژگي هاي سازمان تعريف نموده اند كه استراتژي هاي نوآوري را تسهيل و از آن حمايت مي كند . قابليت نوآوري اشاره به پياده سازي و يا ايجاد تكنولوژي ها يي كه در سيستم ها،سياست ها، برنامه ها، محصولات، فرايندها، وسايل، يا سرويس هايي كه براي سازمان جديد است، اشاره مي كند.

کوهن و لوینتال (1990) قابليت نوآوري را توانايي شركت ها در جذب و استفاده از اطلاعات خارجي براي تبديل به دانش جديد اطلاق می نمایند.

بن لاوسون و سامسون (2001) قابليت نوآوري ، قابليت يكپارچه سازي نيز ناميده مي شود .  سازمان هايي با قابليت نوآوري داراي توانايي الگو سازي و مديريت قابليت هاي كليدي مختلف سازماني و منابع كه به طور موفقيت آميز فعاليت هاي نوآوري را تشويق مي نمايد، مي باشند.

دمانپور  (1991) بيان مي كند كه حوزه قابليت نوآوری شامل نوآوري فني و اداري مي باشد . نوآوري هاي فني شامل محصولات، بازاريابي ، خدمات و فناوري مورد استفاده براي توليد محصولات ، فروش محصول و يا ارائه خدمات به طور مستقيم مرتبط به فعاليت ها ي پايه سازمان مي باشد. نوآوري اداري مربوط به ساختار اداري و فرايندهاي سازماني كه به طور غير مستقيم به فعاليت پايه سازمان مربوط است و بيشتر به طور مستقيم مرتبط با مديريت آن مي باشد. (دمانپور و اوان، 1984).

قابليت نوآوري دارايي وِيژه يك شركت است . ضمني و تغييرناپذير است، و ارتباط نزديكي با تجريبيات دروني و تحصيل تجربي دارد. توانايي معرفي سريع محصولات جديد و اتخاذ فرايند هاي جديد از جنبه هاي رقابت مي باشند . همچنين گستره متنوعي از دارايي ها منابع و قابليت ها نيازاست تا نوآوري ها به دليل ماهيت بسيارپيچيده، موفقيت آميز باشند (سن، اگلهاف، 2002). بنابراين، قابليت نوآوري در حوزه سطوح گسترده و متنوع تعريف مي شود تا با نيازمندي هاي استراتژي شركت هماهنگ شود و براي شرايط ويژه و محيط رقابتي آماده شود . بدون توجه به اينكه نوآوري از چه ديدگاهي بررسي مي شود، اگر شركت ها قصد انجام نوآوري و بهبود عملكرد نوآوري خود را دا شته باشند، بايد قابليت نوآوري داشته باشند .

 لال (1992) قابليت نوآوري مهارت و دانش موردنياز براي جذب و بهبود موثر تكنولوژي هاي موجود به منظور خلق دانش جديد تعريف شده است.

لاوسون و سامسون(2005) نشان مي دهد كه قابليت نوآوري به توانايي تبديل مداوم دانش و ايده ها به محصولات، فرايند ها و سيستم هاي جديد براي منفعت شركت و سهامداران آن، اشاره دارد .  آنها بیان می دارند که قابليت نوآوري تنها توانايي اداره موفق يك كسب و كار جديد و يا مديريت يك كسب و كار موجود نيست بلكه سنتز اين دو پاردايم مي باشد .

برخي از پژوهشگران بيان مي كنند كه قابليت نوآوري، توانايي پيكربندي مجدد منابع، شناسايي و به دست آوردن فرصت هاي بازار است به طور اثرگذار مقابله با تغييرات در فناوري و بازار، انجام پژوهش هاي پيشرو و توسعه و درك موفقيت آميز ارزش در بازار. در يك كلام، قابليت هاي نوآوري به توانايي ادغام منابع كمياب براي اجراي نوآوري اشاره مي نمايد . تعريف قابليت نوآوري هنوز هم در حال بررسي است، قابليت نوآوري، توانايي تبديل مداوم دانش و ايده ها به محصولات، فرايند ها و سيستم ها ي جديد در جهت نفع شركت و سهامداران آن مي باشد. (سزتو، 2000).

 

با تشکر

سایت علمی فایلس

25 اسفندماه 1393

walgreen online coupon singlvkuchyni.cz walgreens photos coupon code
inderal 20mg site metronidazole
drugs coupons onlineseoanalyzer.com prescription savings card
bimatoprost bimatoprost buy bimatoprost buy
cialis discount site cialis walgreen coupon
risperdaloro open risperdal forum
prescription drugs coupon prescription drugs coupon cialis.com coupons
arava/korkotuki aravalaki arava/korkotuki
thyrax euthyrox thyrax thyrax duotab prijs
omeprazole effet secondaire omeprazole danger omeprazole enceinte
vermox cena vermox vermox
cialis.com coupon eltrabajadordelestado.org cialis coupons 2015
abortion pill clinics in md pristineschool.com abortion pill prices
feldene flas para que sirve femchoice.org feldene gel
coupons for prescription medications lilly cialis coupons coupon for prescriptions
medication abortion pill abortion pill services should abortion pill be legal
amoxicillin al 1000 amoxicillin al 1000 amoxicillin 500 mg
vermox sirup vermox sirup vermox spc
abortion options apocalypse-ink.com weeks in pregnancy
injection to stop drinking alcohol saveapanda.com revia medication reviews
what is naltrexone onlineseoanalyzer.com naltrexone how long does it take to work
what is ldn used for read naltrexone opiate withdrawal
naltrexone 4.5 mg side effects withdrawal from naltrexone naltrexone ingredients
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com