system
system
پروپوزال
isi

موضوعات پیشنهادی برای پروژه رشته تربیت بدنی

تربيت بدني - فيزيولوژي ورزشي

تاثير فعاليتهاي بدني منظم بر روي سيستم ايمني هومورال (ايمونوگلوبولينهاي IgA ،IgG و IgM سرم

تاثير يک برنامه تمريني استقامتي بر عوامل خوني منتخب و اکسيژن مصرفي بيشينه

تاثير يک برنامه تمريني منتخب بر توان هوازي و برخي از ويژگيهاي ساختاري و فيزيولوژيکي و مقايسه آن در مردان ...... ساله

تاثير تمرينات منتخب هوازي بر برخي از عوامل خطرزاي قلبي، عروقي اعضاي هيئت علمي غيرسيگاري و سيگاري دانشگاههاي .....

تاثير يک برنامه تمريني ويژه روي عوامل خطرزاي قلبي عروقي و مقايسه آن با يکي از برنامه‌هاي متداول ورزش صبحگاهي

تاثير يک برنامه تمرين هوازي منتخب بر توليد نيتريک اکسايد و نسبت ليپوپروتئينهاي خون در افراد غيرورزشکار

تاثير روشهاي بازيافت فعال و غيرفعال بر سطح لاکتات خون و ضربان قلب پس از يک فعاليت شديد در شناگران نخبه

بررسي وضعيت تغذيه قهرمانان تيم ملي در رشته‌هاي منتخب و قايسه با RDA

تاثير گلوتامين مکمل طي ۱۶ جلسه تمرين بر تغييرات سطوح گلوتامين پلاسما و فاکتورهاي ايمني در کشتي‌گيران

تاثير تمرين هوازي بر ميزان لپتين، انسولين و برخي از عوامل خطرزاي قلبي - عروقي در زنان چاق

تحليل نقاط قوت و ضعف انرژي دريافتي و مصرفي منتخبي از ورزشکاران ايراني شرکت کننده در اردوي آمادگي بازيهاي المپيک .....

ارتباط ميزان فعاليت‌بدني با برخي عوامل خطرزاي عروق قلبي در مردان ميانسال فعال، غيرفعال و مبتلا به CAD

تاثير يک برنامه تمرين هوازي در آب بر منتخبي از شاخص‌هاي فيزيولوژيکي و جسماني افسردگي

مقايسه تاثير تحريک الکتريکي و تمرينات ايستا بر روي تقويت عضله چهارسرراني و بهبود درد مبتلايان به کندرومالاسي استخوان کشکک زانو

 

تاثیر یک دوره تمرین آمادگی جسمانی بر برخی از شاخص های فیزیولوژیکی وترکیب بدنی

بررسی تاثیر یک دوره تمرین و آموزش مهارتهای دویدن و ضربه‌زدن با پا بر یادگیری مهارتهای حرکت کردن با توپ ضربه بغل پا و ضربه روی پا در فوتبال

رابطه برنامه تمرین ذهنی همراه با تمرینات جسمانی بر میزان افزایش دقت ضربه پنالتی

 

تربيت بدني- مديريت و برنامه ريزي

معيارهاي انتخاب مربيان تيمهاي ملي در چند ورزش گروهي - ارايه الگو

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي آزاد اسلامي با تاکيد بر فعاليتهاي ورزشي - ارائه الگو

تعيين الگوهاي رفتاري (A وB ) مديران آموزشي و اجرايي تربيت بدني دانشگاهها و ارتباط آن با موفقيت شغلي و منتخبي از ويژگيهاي فردي

طراحي سيستم اطلاعات مديريت MIS در حوزه معاونت فرهنگي و آموزشي سازمان تربيت بدني جمهوري اسلامي ايران

وضعيت برنامه‌ها، نيروي انساني، تاسيسات و تجهيزات و بودجه گروههاي آموزشي تربيت بدني و علوم ورزشي واحدهاي دانشگاه آزاداسلامي کشور در دوره کارشناسي (از ديدگاه مديران گروه، مدرسين و دانشجويان

بررسي عوامل موثر در مديريت ايمني استاديومهاي فوتبال کشور از ديدگاه تماشاگران، بازيکنان و مديران اجرايي - ارائه الگو

نحوه گذران اوقات فراغت دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشکي کشور با تاکيد بر فعاليتهاي ورزشي و مقايسه آن با ساير دانشگاههاي غيرپزشکي

بررسي نقش ورزش بر فشار عصبي، سلامت رواني و جسماني اساتيد و کارمندان دانشگاههاي آزاداسلامي منطقه ۳ کشور و ارائه برنامه تمريني

آمادگي جسماني و رابطه آن با ميزان تحليل‌رفتگي و سلامت رواني در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه‌هاي نظامي کشور

عوامل موثر بر بهره‌وري دبيران زن تربيت بدني از ديدگاه خود، مديران مدارس و مسئولان آموزش و پرورش و ارائه الگو

نحوه تعيين شاخص‌هاي بهره‌وري و وضعيت موجود فضاهاي ورزشي در واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي

مقايسه ديدگاه‌هاي اعضاي هيات علمي تربيت بدني، مربيان، مديران و ورزشکاران در مورد عوامل موثر در توسعه ورزش همگاني کشور

رابطه هوش عاطفي و مهارت‌هاي ارتباطي با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران آموزشي و اجرايي دانشکده‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌هاي ايران - ارائه‌ي الگو

عوامل بروز بحران‌هاي ورزشي و روش پيش‌گيري از آن‌ها (مديريت بحران)

رابطه صفات شخصيتي (مدل پنج عاملي شخصيت) بازيکنان حرفه‌اي بسکتبال با ميزان غيبت آنان

نقش رسانه‌هاي گروهي در توسعه ورزش کشور و ارائه الگو

روش‌هاي توسعه رفتار اخلاقي در ورزش قهرماني کشور و ارائه راهکار

زمينه‌هاي کارآفريني در ورزش از ديدگاه مديران و متخصصان تربيت بدني کشور و ارائه راه کار

تربيت بدني- علوم ورزشي

تاثير تمرين کاهش اکسيژن (هيپوکسي) بر برخي از شاخص‌هاي زيست شيميايي خون شناگران نوجوان پسر

تاثير ورزشهاي منتخب هوازي و غير هوازي بر تغييرات ساختاري ديواره‌ها و حفره‌هاي قلب

بررسي تراکم موادمعدني استخوان زنان ورزشکار تيم ملي و مقايسه با استاندارد غيرورزشکاران ايران و جهان

وضعيت آموزش، نيروي انساني، امکانات، تاسيسات و بودجه براي ارايه دروس تربيت بدني عمومي ( ۱ و ۲ ) در واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه .... کشور از ديدگاه مديران گروه، مدرسين و دانشجويان

رابطه بين شاخص‌هاي پيکرسنجي اندام تحتاني با دقت ضربه آزاد فوتبال در مسافت‌هاي مختلف

مقايسه نگرش چهار گروه از دانشجويان دانشگاه الزهراء نسبت به فعاليت‌هاي حرکتي و ورزشي

تاثير بازيهاي پرورشي بر روي عزت نفس دانش‌آموزان

تاثير فراواني آگاهي از نتيجه و برآورد خطا بر اکتساب و يادداري يک تکليف حرکتي پيچيده

تاثير تماشاگران زن و مرد فعال و غيرفعال در اجراي مهارتهاي سرويس چکشي و اسپک قدرتي در واليبال

تجزيه و تحليل و مقايسه عملکرد قلب بازيکنان واليبال در شروع و پايان هر گيم در يک مسابقه

مطالعه علل و عوامل بروز رفتار پرخاشگرانه در مسابقات دسته برتر تنيس روي ميز

ارتباط آمادگي عمومي و ترکيب بدني با وضعيت اجتماعي - اقتصادي دانش‌آموزان پسر دبيرستاني شهر رودسر

مقايسه انواع و ميزان شيوع آسيب‌هاي بدني در ورزشکاران پرورش اندام و وزنه‌برداري

رابطه عملکرد و اثربخشي روسا و دبيران هيات‌هاي ورزشي استان گيلان

مقايسه سطح مهارت‌هاي رواني بازيکنان واليبال ايستاده و نشسته ليگ‌هاي دسته يک کشور

رابطه قدرت و توان انفجاري با منتخبي از شاخص‌هاي آنتروپومتري اندام تحتاني در دختران نوجوان غير ورزشکار

امکان‌سنجي استقرار سيستم اطلاعات مديريت (MIS ) در سازمان تربيت‌بدني از ديدگاه مديران و کارشناسان

مقايسه دو روش آموزش تلفيقي و متداول بر بهبود عملکرد دانشجويان در درس تربيت‌بدني عمومي

مقايسه توان هوازي و بي‌هوازي بازيکنان تيمهاي ليگ فوتبال و فوتسال دانشگاه آزاد اسلامي

مقايسه علل و انواع خشونت و پرخاشگري در تماشاگران هندبال و فوتسال آقايان

بررسي ديدگاه اولياء دانش‌آموزان مدارس ابتدايي شهر تهران نسبت به وضعيت فعلي درس تربيت بدني و ورزش

تاثير يک برنامه تمريني معين بر اصلاح منتخبي از ناهنجاري‌هاي وضعيتي ستون فقرات کارگران کارخانجات تراکتورسازي ايران

ارتباط ويژگي‌هاي آنتروپومتريکي زنان نخبه بسکتبال با سطح عملکرد آنها در مسابقات

تاثير دشواري تکليف و دستورالعمل کانون توجه بر اجراي يک تکليف تعادلي

 

تربیت بدنی-آسیب شناسی

1.    بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریک وفاکتورهای آمادگی جسمانی با انواع آسیب های ورزشی دریکی از رشته های ورزشی

2.    بررسی انواع و میزان شیوع آسیب‌های ورزشی و ارتباط آن با آمادگی عمومی جسمانی در بازیکنان یکی از رشته های ورزشی

3.    مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل بدنسازی پارکی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران زن جوان و میان سال

4.    بررسی انواع و میزان شیوع تغییر شکل‌های زانو و ارتباط آن با آسیب‌های وارد بر این مفصل در بازیکنان فوتبال (جامعه بر عهده دانشجو).

 

با تشکر - سایت علمی فایلس

8 اردیبهشت ماه 1394

free printable grocery coupons nanakflights.com discount prescription coupons
walgreen online coupon read walgreens photos coupon code
prescription coupon card softballspa.com prescription card
celecoxib pill internetsellout.com vibramycin
coupons for drugs modelosguayaquil.com viagra discount coupons
metoprolol sandoz cmi open metoprolol dose range
omeprazole vidal omeprazole sandoz omeprazole vidal
costs of abortion pill abortion pill cons misoprostol abortion
omeprazole effet secondaire omeprazole danger omeprazole enceinte
viagra kaufen apotheke osterreich viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke potenzmittel rezeptfrei
nootropil nootropil 800 g nootropil
herbal abortion pill slb-coaching.com where to get an abortion pill
free abortion pill abortion pill clinics in md having an abortion
transfer prescription coupon abloomaccessories.com coupons for cialis printable
duphaston 10 mg duphaston tablete duphaston i ovulacija
prescriptions coupons lakeerengallery.com cialis coupon codes
amoxicillin-rnp abloomaccessories.com amoxicillin
pregnancy and abortion ways to have an abortion abortion definition
naltrexone fda approval vivatrol taking naltrexone while on opiates
vivitrol injection naltrexone opioid vivitrol alcohol
naltrexone 4.5 mg side effects implant naltrexone naltrexone ingredients
تحليل آماري
تبلیــغات
وبلاگ مديريتي
system
تحليل مديريتي
پايان نامه
تحليل آماري
ايستگاه
ترجمه تخصصي
powered by Mehrpars@outlook.com